Back Home
正體中文   ENGLISH
Qbicle Inc
News Product New Product Gallery Support
 
 
 
 
 
 
 
~Ը
 
OȦ Eco Trolley

aۦ樮X, hBhΤj󪫫~ӨS, η@ӤHӰȥXtahc~, ``OHұ! YϬOqܰKάObڬwqjUdzƱNhc~VΦaKxAuuƤQثoOHoBHI

Eco Trolley ѮOIIʩΥXȦ, t@ӷsʤu!  (Patented and designed by Qbicle Inc. worldwide)  ʤpiNQBpȦc, æhϥίȽcOz.  Eco Trolley ft@ȽcYiϥ, iUѨMO̦hʪx, ɵξAʪۥѫ, L׬O~ѮiBάOȹCBʡA@²BHʤpAu{BӰȲʡBPXȦKK.
 • ~S:
  1. зN]p- PUO̷hBjΦh󪫫~, רAΩLΤ@ӤHBzhcP~p.
  2. 
  O]p- ftHBioȽc@_ϥΡAʤAoB, iƨϥίȽc, O귽. 
  3. gٹ- ѨMʧxS`ٲ]A٥hcWOP~aǪŶ!  
 • 4. q - 935 J, iHH]aAKϥΤݤuAݱaۤnU_WXtΥXꬢ.
  5. KgA- ju@cnoiNȦcΤ.
  6. ϥΤK- MQ֩]p, ϥζWe.
  7. T@- bȽcnBjרUAij̤jt60kg.
 • ~YouTube video
Wԭz:
 • |տWSMQ]p[@Ϊ֩y伵L, GبϥΤ覡AFiHTwy~, ٥iH[jȽcc骺j.
 • HaצU2.5, iHվ׸ijȽc,.
 • ֩ytjֺ, i^.
 • |սyiTwbc4Ө, Hy󽦧, l_BL.
 • @Ӷ¦pU, iż|ӽl.

xWsyAJq]psyAyMQC

DwO̯(²w˥ܽd)pU:

@
 
 
 
sڭ